top of page

Monuta

Monuta-medewerkers in beweging

Monuta wil haar werknemers de mogelijkheid bieden om zelfstandig en laagdrempelig kennis te maken met hun houdbaarheidsdatum op de arbeidsmarkt. Het is de wens van de organisatie om de medewerkers aan de slag te laten gaan met duurzame inzetbaarheid (DI).

​Om te onderzoeken waar de behoeften en ambitie van stakeholders op organisatieniveau ligt, zijn ophaal- en inspiratiesessies verzorgd voor OR-leden, HR-management, HR-medewerkers, lijnmanagers en een aantal vrijwillig deelnemende medewerkers. Met als uitkomst:

  • Het inzetten van DI-ambassadeurs

  • Het ontwerpen en uitrollen van een interne bewustwordingscampagne

​De geïntegreerde aanpak resulteert in een laagdrempelig en aansprekend programma voor alle medewerkers van Monuta. Werk aan leuk werk Monuta wordt ingezet als drager voor goed werkgevers en goed werknemerschap. Met als opbrengst een wendbare organisatie met wendbare mensen.

OOK INTERESSANT
Anker 1
Meer weten over Werk aan Leuk Werk Monuta? 

We geven graag antwoord op je vragen. Stuur ons een bericht of klim in de telefoon.

bottom of page