top of page

Wat we doen.

OOK INTERESSANT
WIJ MAKEN WERK VAN LEUK WERK

Ruim 30 jaar werken wij aan wendbare mensen. We geven ze een schop onder hun kont, én bieden ze een steuntje in de rug.

Wij adviseren organisaties om de gewenste gedragsverandering te realiseren. Daarnaast ondersteunen we organisaties, én hun medewerkers, door middel van praktische (bewustwordings)programma’s op basis van diverse on- en offline HRD-interventies. Zo creëren we een werkomgeving waarin wendbare mensen zichzelf ontwikkelen en inzetbaar zijn, nu én in de toekomst.

 

EEN OVERZICHT​

Door de jaren heen hebben we al talloze projecten mogen doen. Een overzicht hiervan vind je hieronder.

Bekijk het eens.
Vragen over een van onze projecten? Neem dan vooral even contact met ons op.
Mijn Koerscheck
 
ING NEDERLAND
MIJN KOERSCHECK​

We hebben recentelijk het project ‘Mijn KoersCheck’ uitgerold voor de 15.000 medewerkers van ING Nederland. Het doel van de 'Mijn KoersCheck’ is het activeren van medewerkers. De eerste stap is het op gang brengen van de dialoog tussen medewerker en leidinggevende omtrent persoonlijke inzetbaarheid.

Tecniek Talent
 
PLATFORM TALENT VOOR TECHNOLOGIE

VAKKANJERS

Er liggen grote toekomstkansen voor jongeren in de Techniek. Daarom zijn wij voor Platform Talent voor Technologie (PTvT) aan de slag gegaan met een aanvullend leertraject op (v)mbo scholen. In dit leertraject ontwikkelen leerlingen hun 21st Century Skills in een spelmatige en dynamische leeromgeving. Op deze manier enthousiasmeren we jongeren voor techniek en bevorderen we de instroom in de branche.

U OF M.jpg
 
Onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland

MENTAL TRAINING

Voor MBO-instellingen, ROC's en buitenlandse onderwijsinstellingen hebben wij een Mentale Trainingsprogramma gestart, om leerlingen klaar te stomen voor zowel de EuroSkills en WorldSkills.

Naast de Skills competities is mentale weerbaarheid van steeds groter belang op de arbeidsmarkt. De leerlingen leren meer over de invloed en stuurbaarheid van het mentale, met betrekking tot het komen van prestaties.

 
ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND

WERK AAN LEUK WERK

De verzekeringswereld verandert in een rap tempo. De arbeidsmarktomstandigheden zijn permanent anders dan tien jaar geleden. Om deze reden hebben we de bewustwordingscampagne ‘Werk aan Leuk Werk’ gelanceerd voor het Sectorfonds Zorgverzekeraars Nederland.

Zorgverzekeraars Nederland, werk aan leuk werk
 
HOLLAND CASINO

FREEDOM OF SPEECH

​In een steeds kleiner wordende wereld lopen we tegen nieuwe uitdagingen aan. Zo werken er bij Holland Casino steeds meer mensen met verschillende achtergronden en de daarbij behorende verschillende talen. Wij helpen hen met een maatwerk taal-cursus op verschillende niveaus aan meer spreekvrijheid en meer zelfvertrouwen in het spreken van vreemde talen.

10234942_holland-casino.jpg
SHELL.jpeg
 
SHELL

CAREER SCAN

In de wereld om ons heen verandert er veel. Dit heeft ook impact op arbeidsrelaties en functievereisten bij Shell. Met de Job Navigator zetten we medewerkers aan het denken, geven we ze inzicht en bieden we hen concrete tips en trucs om hun arbeidsmarktwaarde op te krikken.

 
UNICA

LEIDERSCHAPSPROGRAMMA

De snel veranderende wereld van de installatiebranche vraagt om sterk leiderschap. Het Unica Leiderschapsprogramma voor leidinggevenden zorgt ervoor dat leidinggevenden inzicht te krijgen in hun huidige functioneren. Zo ontstaan er kansen om gedragspatronen te veranderen. Zodat leidinggevenden met extra inspiratie aan de slag kunnen zowel in hun werk als in privé.

 
Wij Techniek
OTIB Het leerhuis

HET LEERHUIS

Om de Technische Installatiebranche te voorzien van kwalitatief hoogwaardige kennis/informatie ten behoeve van de beroepsuitoefening, hebben we het Leerhuis ontwikkeld. Dit door ons ontwikkelde platform biedt een een innovatieve, kwalitatief hoogstaande en duurzame oplossing voor werkgevers en werknemers die de vakinhoudelijke kennis up-to-date willen houden.​

SOBB Veiligheid werkt
 
BEVEILIGINGSBRANCHE

VEILIGHEID WERKT

Van beveiligers wordt verwacht dat zij duurzaam inzetbaar, flexibel en altijd actueel bijgeschoold zijn. Aan de andere kant is te zien dat de beveiligingsbranche onder druk staat door bezuinigingen en veranderende eisen bij opdrachtgevers.

 

Om beveiligers wendbaarder te maken hebben wij - in het kader van het sectorplan Veiligheid Werkt - verschillende inzetbaarheidstrajecten uitgerold.

 
TES Group

BUDDY 2 BUDDY

Bij TES Installatietechniek krijgen 20 beroepsleerlingen (BBL’ers) individuele begeleiding van ervaren TES-medewerkers. En dat werkt voor beide meer dan prima. Om voor deze doelgroep van 40 man de samenwerking nog beter te laten verlopen, hebben we een compacte face-to-face interventie genaamd "Samenwerken Aan Samenwerken" ontwikkeld en uitgerold.

TES-Factory-Cookstown-1.jpg
Transport en Logistiek Loyaliteitsprogramma
 
TRANSPORT & LOGISITIEK

LOYALITEITSPROGRAMMA

Voor de sector Transport en Logistiek is er een pakkend programma ontwikkeld voor de ca. 130.000 medewerkers in de branche. Aan ons de vraag om een advies uit te brengen hoe ze medewerkers in de branche kunnen binden en boeien. De opbrengst draagt bij aan goed werkgever- en werknemerschap, en biedt voor beide partijen meetbare voordelen.

UWV ken je kract
 
UWV WERKBEDRIJF

KEN JE KRACHT

In opdracht van het UWV Werkbedrijf hebben we in zeven arbeidsmarktregio’s de regie over het project ‘Ken je Kracht!’ gevoerd. Hierbij zijn de competenties en drijfveren van ruim 2.500 deelnemers aan geselecteerde kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt gekoppeld. 

 
ROCKWOOL

The Fit

Het Limburgse Rockwool is wereldmarktleider in steenwol-isolatie. Er blijven is moeilijker dan er komen. Daarom helpen wij Rockwool een handje door te werken aan een wendbare organisatie voor wendbare mensen zijn. Dat doen we onder meer met de uitrol van een pakkend online employability-programma uit.

b973f0c8-1c56-4cc0-bfce-a8117bd3b9cc.jpg
 
Securitas

Toekomstgericht werken

Bij beveiligingsbedrijf Securitas zijn ongeveer 7000 medewerkers dagelijks met veel plezier aan het werk. De wereld verandert snel om ze heen. 21st Century Skills worden steeds belangrijker in elk werkveld, dus ook in de beveiligingsbranche. Dit vraagt om anders werken, innovatiever werken. Met de vereiste 21st Century Skills in de rugzak.

Daarnaast hebben we met tientallen ontwikkeladviestrajecten gewerkt aan de individuele inzetbaarheid van medewerkers.

ANP-18880357.jpg
 
YARDEN
YARDEN.jpg

DE JOB NAVIGATOR

Met de Job Navigator kunnen Yarden-medewerkers op een eenvoudige manier hun arbeidsmarktwaarde bepalen. Ze krijgen daarbij direct tips hoe ze deze kunnen verhogen.

 

Bovendien helpt de Job Navigator je om weloverwogen keuzes te maken met betrekking tot je loopbaan en inzetbaarheid. Door aanwijzingen te geven, je te laten zien of je op schema zit en je aan te sporen om net even dat stapje verder te gaan. 

 
MONUTA
Monuta KCC in beweging

KCC IN BEWEGING

Monuta wil haar werknemers de mogelijkheid bieden zelfstandig en laagdrempelig kennis te maken met hun houdbaarheidsdatum op de in- en externe arbeidsmarkt. Het is de wens van de organisatie om de medewerkers aan de slag te laten gaan met duurzame inzetbaarheid.

Werk aan leuk werk Monuta wordt ingezet als drager voor goed werkgevers en goed werknemerschap. Met als opbrengst een wendbare organisatie met wendbare mensen.

Anker 1
unica-hoevelaken-2018.jpg
 
UNICA

LEIDERSCHAPSPROGRAMMA

De snel veranderende wereld van de installatiebranche vraagt om sterk leiderschap. Het Unica Leiderschapsprogramma voor leidinggevenden zorgt ervoor dat leidinggevenden inzicht krijgen in hun huidige functioneren. Zo ontstaan er kansen om gedragspatronen te veranderen. Zodat leidinggevenden met extra inspiratie aan de slag kunnen zowel in hun werk als in privé.

Benieuwd naar onze verhalen?

We vertellen je (bijna) alles. Trek dus vooral aan onze mouw.

bottom of page