top of page
Anker 1
shell-offices_edited.jpg

Shell international

Career Scan 

De Job Navigator wordt bij Shell ingezet als arbeidsmarktwaarde-scan om employability-awareness onder hun medewerkers te creëren. Het internationale karakter van de Shell-organisatie vroeg om een multi-language tool en zo wordt de Job Navigator ingezet. Daarnaast kan de Shell medewerker de op tool op eigen kracht met met zijn of haar (company-)creditcard aankopen.

Het doel van de de Job Navigator bij Shell is het activeren van medewerkers en kent als eerste stap het op gang brengen van de dialoog tussen medewerker en leidinggevende omtrent persoonlijke inzetbaarheid.

 

De Job Navigator zetten we hier in als een praktische conversation starter waarmee medewerkers zicht krijgen in hun persoonlijke talenten in combinatie met de individuele arbeidsmarktwaarde. De resultaten en het employability-rapport bieden de medewerker vervolgens handige aanknopingspunten om zijn of haar persoonlijke ontwikkelplannen vast te leggen en te bespreken.

OOK INTERESSANT
Meer weten? Trek aan de bel.

We geven graag antwoord op je vragen. Stuur ons een bericht of klim in de telefoon.

bottom of page