top of page

Nederlandse Beveiligingsbranche

Veiligheid Werkt

​Aan beveiligers worden steeds hogere eisen gesteld als het gaat om (vak)kennis, vaardigheden, attitude en inzetbaarheid. Tegen deze achtergrond bieden wij een programma dat een directe bijdrage levert aan de Toekomstgerichte scholing van beveiligingsmedewerkers.

 

Van beveiligers wordt verwacht dat zij duurzaam inzetbaar, flexibel en altijd actueel bijgeschoold zijn. De wereld verandert snel om ze heen. 21st Century Skills worden steeds belangrijker in elk werkveld, en zeker in de beveiligingsbranche. Dit vraagt om anders werken, innovatiever werken. Met de vereiste 21st Century Skills in de rugzak. Om beveiligers toekomstproof en wendbaarder te maken hebben wij, in het kader van het sectorplan Veiligheid Werkt, verschillende inzetbaarheid-trajecten uitgerold.

 

Voor de beveiligers rollen we een activatie-programma uit, met aansluitende online en offline interventies, certificatie en casus-toepassingen. Met als resultaat het verhogen van competenties. Zo werken beveiligers aan veiligheid op hun interne en externe arbeidsmarkt met het blik op de toekomst. Voor en vanuit goed werkgeverschap én goed werknemerschap.

Deze trajecten bestaan uit toekomstgerichte scholing en loopbaanscans. De scholing omvat praktische trainingen Nederlands, Engels, Duits en computervaardigheden (zoals Excel, Word & Outlook). In de loopbaanscans brengen we door middel van de inzet van de Job Navigator en loopcoaching de wensen en ontwikkelingsmogelijkheden van de beveiliger in kaart.

Zo hebben we enkele honderden medewerkers in de beveiligingsbranche geholpen. Enerzijds door te inventariseren wat zijn duurzame inzetbaarheid is en hoe deze te verbeteren is. Anderzijds hebben we deze medewerkers inzicht gegeven in de huidige en toekomstige mogelijkheden op de arbeidsmarkt.  

OOK INTERESSANT
Anker 1
Meer weten over Veiligheid Werkt? 

We geven graag antwoord op je vragen. Stuur ons een bericht of klim in de telefoon.

bottom of page