top of page

Loopbaancoaching

LOOPBAANCOACHING

SAMEN KIJKEN, ZELF DOEN

 

SUCCES OP DE ARBEIDSMARKT

De arbeidsmarkt kent door globalisering, digitalisering, en automatisering een forse omslag en heeft aan het HR-beleid een nieuwe uitdaging voorgelegd. Het tijdperk van het door overheid en organisaties ‘pamperen’ van werknemers is voorgoed voorbij. Aangebroken is het tijdperk van wendbare organisaties met wendbare mensen. Mobiliteit en employability awareness zijn de

voorwaarden voor succes op de arbeidsmarkt van vandaag. Met meer zelfcontrole en meer eigen verantwoordelijkheid van de werknemer. Zelf werken aan leuk werk. Werken aan je duurzame inzetbaarheid, alert zijn en blijven op wat er voor nu en in de toekomst van je gevraagd wordt aan vakkennis en aan vaardigheden.

DOEL

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de (vak)kennis, vaardigheden, attitudes en inzetbaarheid van werknemers. Voor veel van hen is het dan ook wenselijk dat zij met behulp van loopbaancoaching in kaart brengen wat voor hen de mogelijkheden zijn om de huidige en op de toekomstige arbeidsmarkt.

WERKWIJZE

In onze werkwijze staat de deelnemer centraal. Het door ons aangeboden traject Ontwikkeladvies is specifiek afgestemd op het werk- en denkniveau van de deelnemer. We gaan te werk volgens ons Effectiviteitsmodel Duurzame Inzetbaarheid.

Fase 1: Prikkelend – de Job Navigator

Om een beeld te krijgen van de persoonlijke kenmerken van iedere werknemer, start elke deelnemer met de Job Navigator. Dit is een online loopbaanscan waarvan de uitkomsten een helder en realistisch inzicht bieden in de voor deelnemer te ondernemen acties. De Job Navigator brengt de persoonlijke kenmerken, vaardigheden, houding, gedrag en motivatie die van invloed zijn op de inzetbaarheid van de werknemer in kaart.

Fase 2: Persoonlijk – Plan van Aanpak

Het loopbaan rapport dat voortkomt uit de Job Navigator vormt de basis voor het 1-op-1 gesprek, dat iedere deelnemer heeft met zijn of haar Pro (NOLOC-gecertificeerde loopbaanprofessional). Samen stellen zij in dit gesprek vast wat er naast de huidige competenties en vaardigheden nodig is om in de toekomst inzetbaar te blijven.

Fase 3: Voortdurend – Monitoren & Supporten

Aan de hand van het Plan van Aanpak kunnen de werknemers zelf aan de slag om hun inzetbaarheid te verhogen, passende bij- en nascholing te zoeken en hierover het gesprek met hun leidinggevende aan te gaan. De uitkomsten van het traject evalueren we met elke individuele deelnemer in een telefonische 1-op-1 sessie. Hierin leggen we de te ondernemen loopbaan acties vast.

AANMELDEN

Dat kan via deze link

 
OVERIG
MEER COACHING  & BEGELEIDING​​

Alle details weten? Vraag maar raak.

We leggen je alles rustig uit. Zullen we even bellen of een afspraak maken?

Meer weten
Casus

Uiteraard doen we nog veel meer.

Kijk rustig eens rond. Kun je niet vinden wat je zoekt?

Neem dan vooral even contact met ons op 

Wat we nog meer doen

Meer weten? Kom maar door.

Geef ons even een seintje. Dan praten we je helemaal bij.

bottom of page