top of page

Assessments

ASSESSMENTS

INZICHT IN COMPETENTIES & VAARDIGHEDEN

Medewerkers krijgen nu - en in de toekomst - te maken met vele kansen, uitdagingen en bedreigingen. Naast de vaktechnische competenties moeten zij steeds meer beschikken over emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden. Medewerkers dienen zich permanent bewust te zijn van de veranderingen in de branche en de eisen die dat stelt aan hun werk. Dit vraagt om een goede match tussen talenten en de nieuwe vormen van werk. Medewerkers dienen flexibel te zijn en zich continu te blijven ontwikkelen. Onze assessments leveren hier een actieve bijdrage aan. Dit doen we door op een prikkelende en pragmatische wijze inzicht te bieden in aanwezige én potentiële kwaliteiten.

INDIVIDUEEL VS. GROEPSGEWIJS

Tijdens onze assessments brengen we in kaart in welke mate de vereiste competenties om optimaal te functioneren aanwezig zijn - en in hoeverre deze medewerkers in staat zijn om deze in praktijksituaties toe te passen. Wij onderscheiden hierbij twee verschillende vormen:

1. Een observatie-assessment

Tijdens deze sessie gaat in een 1-op-1 setting de deelnemer in gesprek met een trainingsacteur. Deze trainer/acteur speelt een praktijkscenario na om te kijken hoe de deelnemer omgaat met bepaalde (on)gebruikelijke situaties. Gebruikt de deelnemer de juiste technieken of is er nog ruimte om zijn of haar competenties en vaardigheden te ontwikkelen?

2. Het assessment-carrousel

Tijdens deze assessmentdag (8 uur) gaan de deelnemers in groepen van zes personen aan de slag. De verschillende groepen ‘draaien’ aan de hand van 5 assessments de ‘carrousel’. Aan bod komen vijf assessment- competenties (vijf hoofd- en vijf subcompetenties).

Anders dan bij de Observation-On-The-Go-Assessment, ontvangt elke groep én elke deelnemer feedback op de al of niet verrichte prestaties.

Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Meer weten?
 
OVERIG
MEER COACHING  & BEGELEIDING​​
Infographic Assessment Carrousel.png

Uiteraard doen we nog veel meer.

Kijk rustig eens rond. Kun je niet vinden wat je zoekt?

Neem dan vooral even contact met ons op 

Wat we nog meer doen

Meer weten? Kom maar door.

Geef ons even een seintje. Dan praten we je helemaal bij.

bottom of page