top of page

Assessments

Platform Duurzame Inzetbaarheid

ONLINE PLATFORM DUURZAME INZETBAARHEID

MAATWERK

Met ons online platform Duurzame Inzetbaarheid leveren wij een duurzame SAAS-oplossing voor organisaties en sectoren. We maken daarbij gebruik van ons hosting platform met alle relevant tools die je nodig hebt om duurzame inzetbaarheid op de kaart te zetten. Met daarin opgenomen:

  • Uitgebreid pakket aan gevalideerde onderzoeksinstrumenten

  • Ontsluiten en beheren eigen content en aanbod van interventies

  • Slimme managementinformatie

  • Toegang tot de marktplaatsen van dienstverleners

  • Meten van voortgang en effecten

MEER DAN EEN SOFTWARE-LEVERANCIER​

Wij zien duurzame inzetbaarheid als een noodzakelijk gegeven voor een ook op termijn optimale werkbeleving in zowel de branche, de organisatie als voor elke individuele medewerker. De platforms, de tools en de interventies welke we daarvoor uitrollen zijn immer gericht op voortdurendheid: op het aan de slag gaan en het aan het werk blijven met Duurzame Inzetbaarheid. Opdrachtgevers voor het opzetten en uitrollen van DI-trajecten als het scholingsfonds Beveiligingsbranche en de brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland, OTIB, Shell, ING, Unica en Platform Talent voor Technologie kozen voor onze DI-aanpak omwille van: 

  • het Nestor gedragsinterventiekwintet, de op de meest recente gedragswetenschappen gebaseerde leidraad voor het activeren en consolideren van de inzet op  duurzaamheid van medewerkers

  •  de door ons uit de DI-tools gedistilleerde Managementinformatie (zowel on- als  offline presentaties), welke zij als inzicht-verrijkend ervaren waar het gaat om de vitaliteit, de wendbaarheid, de employability, het werkvermogen en de werkbeleving in de sector of organisatie (managementinformatie en data op micro-, macro- en meso niveau, geanonimiseerd en geaggregeerd)

  • de onderbouwing en de fasering in de vier DI-ambitieniveaus:

2. Effectiviteitsmodel DI.jpg
bottom of page