top of page

Transport & Logistiek

Loyaliteitsprogramma

Voor de sector Transport en Logistiek is er een pakkend programma ontwikkeld voor de ca. 130.000 medewerkers in de branche. Een flink deel van de medewerkers is aan het vergrijzen en zal nog een aardig poosje mee moeten. Verder zal er een gevoelige verschuiving gaan plaatsvinden in het soort werk. Door automatisering en robotisering zal er vakinhoudelijk om andere competenties gevraagd gaan worden. Het zal voor de komende jaren belangrijk zijn de medewerkers voor de branche te behouden, en de instroom te bevorderen.

 

Aan ons de vraag om een advies uit te brengen over hoe medewerkers in de branche kunnen gebonden en geboeid. De opbrengst dient bij te dragen aan goed werkgever- en werknemerschap. Dit moet voor beide partijen meetbare voordelen bieden.

 

Om het adviesplan t.b.v. het Loyaliteitsprogramma optimaal af te stemmen op de medewerkers van de Sector Transport en Logistiek, zijn we gestart met een aantal interviews met de betrokken sleutelfunctionarissen binnen de branche. In deze compacte sessies (interviews) hebben we het volgende verkend:

 

  • wat er leeft bij werknemers, werkgevers, direct betrokken partijen in de branche en bij het sectorinstituut zelf

  • (wederzijdse)belangen en mogelijke beïnvloeders binnen de branche

  • relevante onderzoeken en rapportages

  • welke communicatiekanalen / -middelen we in kunnen zetten

  • welke ambitieniveaus we onderscheiden

  • de voorlopige definities van het resultaat per ambitieniveau

  • de mogelijkheden die de medewerkers uit de branche motiveren/stimuleren om aan de slag te gaan; bijvoorbeeld competitie, zekerheid, trots of hulpvaardigheid

 

Randvoorwaarden & uitkomsten    

 

Middels een maatwerk traject hebben we de eerste richtlijnen, verwachtingen en te behalen resultaten opgesteld, en in kaart gebracht. De uitkomsten van het adviestraject zijn een weergave van de randvoorwaarden en de ten doel gestelde resultaten van het Loyaliteitsprogramma.

OOK INTERESSANT
Anker 1
Meer weten over het Loyaliteitsprogramma? 

We geven graag antwoord op je vragen. Stuur ons een bericht of klim in de telefoon.

bottom of page