top of page

Safety First

SAFETY FIRST

HOGER OP DE VEILIGHEIDSLADDER MET QHSE-GEDRAGSINTERVENTIES
Gedragsinterventies ten behoeve van veiligheid

De kans op gedragsverbetering ten behoeve van veiligheid is groter bij een systematische aanpak, op basis van voortdurendheid. Om tot een systematische en effectieve aanpak te komen blijkt het niet minder dan voorwaardelijk om in te spelen op de werking van de menselijke psyche. Mensen gaan niet als vanzelf aan de slag met gedragsverandering; zij maken keuzes op basis van het onbewuste, passieve denksysteem en het bewuste, actieve denksysteem.

Omdat medewerkers gedragskeuzes veelal baseren op het passieve denksysteem maken we eerst en vooral gebruik van de interventieprikkels nudges en shoves. Door nudges (duwtjes in de juiste richting) maken we gewenst gedrag logisch en aantrekkelijk, terwijl door middel van shoves (stootjes van de verkeerde richting af) ongewenst gedrag op onbewuste wijze wordt afgeraden. Om medewerkers bewust te maken van de implicaties van hun gedrag gebruiken we de interventieprikkels: hugs en smacks. Hugs (knuffels) zijn er om vertoont gedrag te belonen, terwijl smacks (klappen) ongewenst gedrag afstraffen. Door deze vier interventieprikkels op voortdurende basis in te zetten (repeat), maken medewerkers zich nieuwe gedrag eigen.

Communicatiekanalen

Voor het optimaal inzetten van de vier interventieprikkels is het wenselijk om meerdere interventiekanalen te activeren. We onderscheiden daarbij vijf verschillende communicatiekanalen: communiceren, informeren, designen, educeren en supporten. Hoe hoger de inzet van het aantal kanalen, des te hoger de invloed van het effect op gedragsverandering ten behoeve van de veiligheid van medewerkers.

 

Gedragsverandering ten behoeve van veiligheid is geen sinecure. Om die reden leggen we je voor aan welke voorwaarden gedragsinterventies dienen te voldoen en hoe je aan de slag kunt met effectieve gedragsbeïnvloeding die bijdraagt aan een blijvend veilige werkvloer.

 
OVERIG
MEER OPLEIDING  & TRAINING​​
Gedragsinterventie-kwintet 

Blijvend nieuw gedrag creëren lukt alleen als er sprake is van continue herhaling (repeat), het blijvend attenderen van werknemers middels nudges, shoves, smacks en hugs over een langere periode. Alleen dan blijft het werken aan veiligheid voortdurend on-top-of-mind.

Om veiligheid in gedrag op basis van voortdurendheid in kaart te brengen hebben we het Gedragsinterventie-Kwintet ontwikkeld. Het Gedragsinterventie-Kwintet is toepasbaar bij gewenste gedragsverandering op veiligheid.

Gedragskwintet_.png
bottom of page