top of page

Tech-nerd, mensenmens, of toch allebei?


De technische sector leidt onder een groot personeelstekort. In de komende jaren zal dit tekort aan technici verder toenemen. De huidige instroom is bij lange na niet genoeg om de, alsmaar groter wordende, uitstroom van oudere technici op te vangen. Jongeren blijken maar moeilijk enthousiast te krijgen voor een opleiding en carrière in de techniek. Het beeld van huidige instromers op de arbeidsmarkt - de millennials en Generatie Z'ers (lees Evert Hatzmann - "Maak millennials" mauwen niet) - is bezaaid met onjuiste vooroordelen: techniek is saai, moeilijk, complex, biedt weinig ruimte voor gevoel en is vooral iets voor de die-hard techneut.

Afgelopen schooljaar hebben meer dan 350 vmbo-scholieren en mbo-studenten van 14 tot 25 jaar de online tool 'Kleur Bekennen, Toekomst Verkennen', gemaakt. Deze tool brengt de persoonlijkheid van jongeren in kaart met een kleurenprofiel, gebaseerd op de Myers-Briggs typologieën. Dit in het kader van de Vakkanjers Challenge van onze opdrachtgever TechniekTalent waar, door middel van het leren van 21e eeuwse vaardigheden en technische skills, jongeren geënthousiasmeerd worden voor een toekomst in de techniek.

Ik heb de uitkomsten van de tool naast elkaar gelegd en het is mij gelijk duidelijk dat techniek helemaal niet alleen maar voor die-hard techneuten is. Het gemiddelde van de primaire kleuren bij de Vakkanjers komen nagenoeg overeen met het gemiddelde van de beroepsbevolking van Nederland. Zowel de Vakkanjers als de Nederlandse beroepsbevolking omschrijven zichzelf voornamelijk als 'gouden' en 'roden'. 'Roden' kenmerken zich door spontaniteit, zijn impulsief en functioneren goed in crisissituaties. 'Gouden' vormen de ruggengraat van bedrijven, zij worden vaak omschreven als verantwoordelijk, nuchter en realistisch, ze werken planmatig en bezitten een brede (21'st Century)-skillset.

Als ik onze Vakkanjers mag beschouwen als potentiële beroepsbevolking voor de technische sector, wordt mij al gauw duidelijk dat de samenstelling van persoonlijkheden niet veel anders is dan die van de algemene beroepsbevolking. Het stigma dat er alleen maar introverte, stilzwijgende en kat-uit-de-boom-kijkende tech-nerds een kans hebben op een carrière in de techniek slaat in mijn ogen nergens op.

Mijn boodschap aan scholieren, studenten en carrièretwijfelaars: kies een carrière in de technische sector. Haak niet gelijk af omdat je denkt 'dat alleen de computernerd of de tech-virtuoos zijn draai zal vinden in de sector'. Techniek is zoveel meer dan boutjes aandraaien en computers programmeren. Beken je kleur en ontdek welke rol jij zou kunnen vervullen in de techniek.

Meer weten over de online tool 'Kleur Bekennen, Toekomst Verkennen'?

UITGELICHT
RECENTE BERICHTEN
ARCHIEF
ZOEKEN OP ONDERWERP
Mis niks, volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon
bottom of page